Yurt Dışı Staj Talepleri

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
40 Yurt Dışı Staj Talepleri
Yurtdışında tıp, sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi gibi alanlarda öğrenim gören öğrencilerin kurumumuza yönelik mesleki uygulama (staj) taleplerinin değerlendirilebilmesi için Türkçe tercüme edilerek istenen belgeler:
  1. Öğrencinin okuduğu okul tarafından; aldığı teorik dersler ve ne amaçla mesleki uygulama yapılacağının belirtildiği Kurumumuza yönelik başvuru yazısı,
  2. Mesleki uygulamanın hangi tarihlerde yapılacağı,
  3. Mesleki uygulamanın hangi ilde ve hangi kuruluşumuzda yapılmak istendiği
  4. Türk asıllı öğrenciler dışındaki yabancı asıllı öğrenciler için Türkçe dil bilgisi düzeyini gösterir belge.
-

 Not: İlgililerin, yukarıda belirtilen belgeleri mesleki uygulama için belirtilen Büyükelçiliklere en az 1 ay önce kurumumuzda olacak biçimde, bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Müracaatlar, Konsolosluklar aracılığı ve T.C. Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Bakanlığımızın ilgili Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

 

Sonraki Sayfa: Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

Önceki Sayfa : Gözlem ve İnceleme Talepleri