Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Devir İşlemleri

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
16 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Devir İşlemleri
a) Devralan
 1. Dilekçe
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Diploma (Noter Onaylı)
 4. 3 Adet Fotoğraf
 5.  Adli Sicil Kaydı Belgesi
 6. Sağlık Raporu
 7. Vergi Levha Belgesi
 8. Personel Giriş Evrakları
b) Devreden
 1. Dilekçe
 2. Açılış/Değişiklik İzin Belgesi(Aslı)
 3. Kuruluş Müdür Belgesi(Aslı)
 4. Personel Çıkış Evrakları

*** Devralan ve devreden kişilerce tamzim edilen tüm evrakların teslimi sonrasında müdürlüğümüzce yetki belgesi verilir. Bu belge ile taraflar noter kanalıyla devir işlemini gerçekleştirdiğine ilişkin sözleşmeyi Müdürlüğümüze teslim eder. (15 gün)
1 Ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Beyoğlu Ek Hizmet Birimi İkinci Müracaat Yeri : İstanbul Valiliği
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim : Dr.Hülya KAYA
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres
 
:
 
Çatma Mescid Mah. Akarca Sok No:33 Tepebaşı/Beyoğlu Adres
 
:
 
Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih
 
Telefon : 0212 361 16 56 Telefon : (0212) 455 59 00
Faks : 0212 361 16 54 Faks : (0212) 512 20 86
e-posta : kgb@istanbulaile.gov.tr e-posta :  

Sonraki Sayfa: Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Nakil İşlemleri

Önceki Sayfa : Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Asıl Başvuru İşlemleri