Özel Huzurevi Açılış İşlemleri

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
28 Özel Huzurevi Açılış İşlemleri
a)Kurucu ve sorumlu müdür için;
 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 2. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
 3. Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
 4. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,
 5. Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi istenir. 
b)Kuruluş binası için;
 1. Yapı kullanma izin belgesi ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor,
 2. Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
 3. Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 4. Kuruluşun özel bakım bölümü bulunması veya kuruluşun doğrudan bakımevi olarak hizmet vermesi durumunda il sağlık müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu istenir.
 5. Binanın oda ve bölümlerini gösterir rölevesi (proje)
 6. Binanın İç bölümleri ve dış cephesi fotoğrafları
3 Ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
 
:
 
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri
 
:
 
İstanbul Valiliği
 
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim :  
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Alemdar Mah. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu /Fatih Adres

 
:

 
Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih

 
Telefon : 0212 511 42 75 Telefon : (0212) 455 59 00
Faks : 0212 526 44 49 Faks : (0212) 512 20 86
e-posta : yaslihizmetleri@istanbulaile.gov.tr e-posta :  

Sonraki Sayfa: Gündüzlü Bakım Merkezleri Açılış İşlemleri

Önceki Sayfa : Huzurevi Başvuru İşlemleri