Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
26 Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri
  1. Yöneticilerden istenilen bilgi ve belgeler:
a)Yöneticinin bağlı olduğu özel hukuk tüzel kişilik tarafından yetkilendirilmesi yazısı
b)T.C. Kimlik Numarası beyanı
c)Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği
d)
Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan
e)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı 
  1. Kuruluş binasının iskân durumu hakkında ilgili belediyeden alınacak yapı kullanma izin belgesi ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor
  2. Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği
  3. Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor
  4. Kuruluşun fiziksel koşulları, hizmet bölümleri, tefrişi, kapasitesi, personel durumu ve genel olarak hizmete uygunluğu hakkında il müdürlüğünce düzenlenecek rapor
30 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi İkinci Müracaat Yeri : İstanbul Valiliği
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim :  
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres
 
:
 
Yeşilköy Mah. Halkalı Cad. No:30 / Bakırköy Adres
 
:
 
Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih
Telefon : 0212 465 21 96 Telefon : (0212) 455 59 00
Faks : 0212 465 21 20 Faks : (0212) 512 20 86
e-posta :   e-posta :  

Sonraki Sayfa: Huzurevi Başvuru İşlemleri

Önceki Sayfa : Doğum Yardımı