Koruyucu Aile Hizmetleri

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
6 Koruyucu Aile Hizmetleri
25-65 yaş ve arasında bulunup Koruyucu Aile olmak isteyenler:
 
  1. Fotoğraf
  2. T.C. Kimlik Numarası beyanı
  3. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği
  4. Evliler için evlenme cüzdanı örneği
  5. İş ve gelir durumunu gösteren belge
  6. Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan(Resmi Kuruma Verilecek İbaresi Bulunacak)
  7. Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir rapor. Sosyal Çalışmacı gerekli gördüğü hallerde kişinin sağlığına, süreğen hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor. 
  8. Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.
  9. Aile ile birlikte yaşayan kişiler varsa, adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair rapor bu kişilerden de istenir. 
1 Ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Beyoğlu Ek Hizmet Birimi İkinci Müracaat Yeri : İstanbul Valiliği
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim : Dr.Hülya KAYA
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres
 
:
 
Çatma Mescid Mah. Akarca Sok. No:33 Tepebaşı/Beyoğlu Adres
 
:
 
Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih
 
Telefon : 0212 361 10 43 Telefon : (0212) 455 59 00
Faks : 0212 361 10 42 Faks : (0212) 512 20 86
e-posta : koruyucuaile@istanbulaile.gov.tr e-posta :  

Sonraki Sayfa: Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci

Önceki Sayfa : Evlat Edinme Sonlandırma