Korunmaya Muhtaç Engelli İlk Başvuru

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
33 Korunmaya Muhtaç Engelli İlk Başvuru
  1. T.C. Kimlik numarası beyanı
  2. Engelli sağlık kurulu raporu
  3. Dilekçe (Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi için tercih edilen merkezin isminin belirtildiği dilekçe, engelli bireyin kendisi veya vasisi tarafından il müdürlüğüne verilir)
  4. Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı."
  5. İki adet vesikalık fotoğraf
  6. Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti
  7. Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
  8. Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı
  9. Bakmakla yükümlü bulunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler ya da kişisel bilgileri sorgulama dilekçesi ile bu belgeler il müdürlüğünce tamamlanır. (Form-2.2),(Form-2.3),(Form-2.4)
  10. Kurum Bakımı Talep Formu  (Form-3.1)
*-İlimizde Engelli Sağlık Kurulu vermeye yetkili hastaneler
*- Engelli Sağlık Kurulu Raporu örneği
3 Ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri


 
:


 
Hizmet bölgenizdeki Sosyal Hizmet Merkezlerimiz (Sosyal Hizmet Merkezlerimiz)
 
İkinci Müracaat Yeri

 
:


 
İstanbul Valiliği


 
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim :  
Unvan :   Unvan : Vali Yardımcısı
Adres :   Adres : Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih
Telefon :   Telefon : (0212) 455 59 00
Faks :   Faks : (0212) 512 20 86
e-posta :   e-posta :  
 

Sonraki Sayfa: Erişilebilirlik Öneri ve Şikayet İşlemleri

Önceki Sayfa : Engelli Evde Bakım İlk Başvuru