Hizmet Standartlarımız

EVLAT EDİNME HİZMETİ
1 Evlat Edinme İlk Başvuru
2 Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç
3 Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi
4 Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci
5 Evlat Edinme Sonlandırma
KORUYUCU AİLE HİZMETİ
1 Koruyucu Aile Hizmetleri
2 Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci
ÇOCUK HİZMETLERİ
1 Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar - Müracaat ve Değerlendirme
2 İhbar Üzerine Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar - Değerlendirme
3 Emniyet Çocuk Şube Vakaları
4 Mülteci Çocuk Kabul İşlemleri
5 Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar-Terk Bebek İşlemleri
6 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Gereğince, Verilen Bakım Tedbiri Kararlarının Uygulanması
ÖZEL KREŞ , GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ VE ÇOCUK KULÜPLERİ
1 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Ön Başvuru İşlemleri
2 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Asıl Başvuru İşlemleri
3 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Devir İşlemleri
4 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Nakil İşlemleri
5 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri İsim Değişikliği İşlemleri
6 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Kurucu Temsilcisi Değişikliği İşlemleri
7 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Kapasite Değişikliği
8 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Kapanış İşlemleri
9 Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Personel İşlemleri
10 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri
SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
1 Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri
2 Doğum Yardımı
KADIN HİZMETLERİ
1 Şiddet Mağduru Kadın/ Erkek İlk Başvuru İşlemleri
2 Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri
YAŞLI HİZMETLERİ
1 Huzurevi Başvuru İşlemleri
2 Özel Huzurevi Açılış İşlemleri
3 Gündüzlü Bakım Merkezleri Açılış İşlemleri
4 Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Açılış İşlemleri
ENGELLİ HİZMETLERİ
1 Engelli Kimlik Kartı Başvuru İşlemleri
2 Engelli Evde Bakım İlk Başvuru
3 Korunmaya Muhtaç Engelli İlk Başvuru
4 Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri
5 Erişilebilirlik Öneri ve Şikayet İşlemleri
6 Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyon Denetimleri
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ
1 Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER
1 Şehit Yakınları ve Gazilere Verilen Kimlik Kartı İşlemleri
2 Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı
ZİYARET, STAJ, BİLGİ EDİNME VE DİLEKÇE 
1 Yurtiçi Kuruluş Ziyaret Talepleri
2 Yabancıların Kuruluşları Ziyaret İşlemleri
3 Yurt Dışı Staj Talepleri
4 Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması
İNSAN KAYNAKLARI - PERSONEL-GÖZLEM VE İNCELEME-ARAŞTIRMA
1 Gözlem ve İnceleme Talepleri
2 Araştırma ve Tez Talepleri
3 Kurumlar Arası Atama İşlemleri Müracaat ve Değerlendirme
MALİ İŞLER VE SATIN ALMA
1 Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımları
2 Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi
3 Hizmet Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi

Sonraki Sayfa: Evlat Edinme İlk Başvuru