Gündüzlü Bakım Merkezleri Açılış İşlemleri

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
29 Gündüzlü Bakım Merkezleri Açılış İşlemleri
a)Kurucu ve sorumlu müdür için;
 
  1. Nüfus cüzdanı örneği,
  2. Öğrenim durumunu gösterir noterden onaylı belge ve noter onaylı örneği,
  3. Savcılıktan alınacak sabıka kaydının olmadığını gösterir belge,
  4. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına sağlık raporu,
  5. Kurucu ile sorumlu müdür arasında yapılacak iş sözleşmesi istenir.
b)Kuruluş binası için;
 
  1. Binanın iskan durumu hakkında belediye imar müdürlüğünden alınacak inşaat ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi merkezin bir apartman katında hizmete açılması durumunda diğer kat maliklerinin oy birliği ile verecekleri izin belgesi,
  2. Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
  3. Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
  4. Merkezin çalışma usulleri ve işlemlerin ne şekilde yürütüleceğini gösterir iç hizmet yönergesi,
  5. Binanın hizmet bölümlerini gösterir içten-dıştan çekilmiş fotoğrafları
3 Ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : İstanbul Valiliği
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim :  
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Alemdar Mah. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu /Fatih Adres

 
:

 
Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih
Telefon : 0212 361 16 56 Telefon : (0212) 455 59 00
Faks : 0212 526 44 49 Faks : (0212) 512 20 86
e-posta : yaslihizmetleri@istanbulaile.gov.tr e-posta :  

Sonraki Sayfa: Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Açılış İşlemleri

Önceki Sayfa : Özel Huzurevi Açılış İşlemleri