Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
34 Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri
 1. Kurucudan istenecek belgeler:
 
 1. T.C. Kimlik numarası beyanı,
 2. Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
 3. En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olduğuna dair belge,
 4. Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri,
 5. Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği,
 6. Kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,
 7. Kurucunun vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu olmadığına dair belge,
 8. Kurucunun Bağ-Kur borcu olmadığına dair belge,
 9. Daha önce bu alanda faaliyet gösterdiğine veya faaliyet göstermediğine dair beyanını içeren belge.
 
 1. Sorumlu müdürden istenecek belgeler:
 
 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı,
 2. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
 3. Meslek personeli, lisans mezunu sağlık personelinin ve tabibin öğrenim belgesi ya da bu unvanlara sahip olmayan lisans mezunları için MEB onaylı Engelli Bireyler İçin Bakım Elemanı Modül Programı sertifikası ya da yüksek öğrenim programlarından aynı amaçlı eşdeğer eğitim programlarından alınacak belge,
 4. Özgeçmişini içeren yazılı beyanı,
 5. Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi,
 6. Engelli bireylere yönelik hizmet alanlarında en az 2 yıl deneyimli olduğuna dair belge.
 
 1. Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler:
 
 1. Personelin çalışma talebine ve yapmak istediği işe ilişkin dilekçe,
 2. T.C. Kimlik numarası beyanı,
 3. Öğrenim durumunu gösterir belge,
 4. Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
 5. Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştığı kuruluşlara veya daha önce bu alanda çalışmamış ise çalışmadığına ilişkin yazılı beyanını içeren belge, özgeçmiş,
 6. Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.
 
 1. Merkez hizmet binası için istenecek belgeler:
 
 1. Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,
 2. Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı, yetkili birimlerden alınacak depreme dayanıklılık raporu,
 3. Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki ile onaylı mimari proje örneği,
 4. Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren fotoğraflar veya video CD/DVD/fotoğraf CD,
 5. Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 6. Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor,
 7. Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor.
30 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Bahçelievler Ek Hizmet Birimi İkinci Müracaat Yeri : İstanbul Valiliği
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim :  
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Siyavuşpaşa Mah. Adnan Kahveci Bulvarı Çocuk Sitesi Kampüsü Bahçelievler  Adres

 
:

 
Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih

 
Telefon : 0212 449 07 12 Telefon : (0212) 455 59 00
Faks : 0212 441 30 39 Faks : (0212) 512 20 86
e-posta : engellihizmetleri@istanbulaile.gov.tr e-posta :  

 
 

Sonraki Sayfa: Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri

Önceki Sayfa : Erişilebilirlik Öneri ve Şikayet İşlemleri