Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
2 Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç
 1. T.C. Kimlik numarası beyanı,
 2. Evlat edinecek kişilerin ve birlikte yaşadıkları aile fertlerinin  sabıka kayıtları,
 3. Gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösterir belgeler,
 4. Öğrenim durumunu gösterir belge,
 5. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir engelinin, sürekli bakımı gerektiren, bulaşıcı veya süreğen bir hastalığının bulunmadığını, ayrıca alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını belirten sağlık kurulu raporu,
 6. Kişilerin kendi el yazıları ile yazdıkları özgeçmişleri. (Öz Geçmiş Anahattı, TKY Formu idareden verilir.)
 7. 5 adet aile fotoğrafı, Aday /Eşler için  2 adet vesikalık fotoğraf
 8. Türkiye’de yaşayan yabancı ülke vatandaşlarından oturma izin belgesi ve küçüğün kabul eden ülkeye girmesine ve orada sürekli ikametine izin verildiğine veya verileceğine dair belge. 
 9. Müracaatların çok yoğun olduğu dönemlerde bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay daha uzatılabilir.
 10. İstanbulda İkamet eden 5 adet referans istenir.
 11. İkametgah Belgeleri
6 Ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Beyoğlu Ek Hizmet Birimi İkinci Müracaat Yeri : İstanbul Valiliği
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim : Dr. Hülya KAYA
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres
 
:
 
Çatma Mescid Mah. Akarca Sok No:33 Tepebaşı/Beyoğlu Adres
 
:
 
Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih
 
Telefon : 0212 361 10 43 Telefon : (0212) 455 59 00
Faks : 0212 361 10 42 Faks : (0212) 512 20 86
e-posta : evlatedinme@istanbulaile.gov.tr e-posta :  

Sonraki Sayfa: Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi

Önceki Sayfa : Evlat Edinme İlk Başvuru