Engelli Evde Bakım İlk Başvuru

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
32 Engelli Evde Bakım İlk Başvuru
 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı
 2. Engelli sağlık kurulu raporu (Engel Oranı % 50 ve üzeri ağır engelliler)
 3. Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler
 4. İki adet vesikalık fotoğraf
 5. Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti
 6. Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
 7. Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (Velayet kararı)
 8. Evde Bakım Talep Formu (Form- 2.1)
 9. Gelir Durumuna İlişkin Beyan Belgesi (Form-2.2) (Başvuru Merkezinden İmzalı nüshası alınarak diğer kurumlara müracaat yapılabilir.)
 10. Gelir Araştırma Formu (Form-2.3)
 11. Soybis Kullanım İzin Formu (Form-2.4)
 12. Evde Bakım Taahhüt Sözleşmesi (Form-2.5)
3 Ay
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri

 
:

 
Hizmet bölgenizdeki Sosyal Hizmet Merkezlerimiz (Sosyal Hizmet Merkezlerimiz) İkinci Müracaat Yeri

 
:

 
İstanbul Valiliği

 
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim :  
Unvan :   Unvan : Vali Yardımcısı
Adres :   Adres : Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih
Telefon :   Telefon : (0212) 455 59 00
Faks :   Faks : (0212) 512 20 86
e-posta :   e-posta :  

Sonraki Sayfa: Korunmaya Muhtaç Engelli İlk Başvuru

Önceki Sayfa : Engelli Kimlik Kartı Başvuru İşlemleri