Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımları

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
44 Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımları
  1. Alıma ilişkin olarak idare tarafından düzenlenen idari şartnamede istenen belgeler.
KAMU İHALE KANUNUNDA BELİRTİLEN SÜRELERE UYULACAKTIR.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Bahçelievler Ek Hizmet Birimi İkinci Müracaat Yeri : İstanbul Valiliği
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim :  
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Siyavuşpaşa Mah. Adnan Kahveci Bulvarı Çocuk Sitesi Kampüsü Bahçelievler  Adres

 
:

 
Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih

 
Telefon : 0212 449 07 16 Telefon : (0212) 455 59 00
Faks : 0212 441 30 39 Faks : (0212) 512 20 86
e-posta : maliisler@istanbulaile.gov.tr e-posta :  

 

Sonraki Sayfa: Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi

Önceki Sayfa : Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması