Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
41 3091 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu
İl Müdürlüğümüze yapılan yazılı, elektronik başvuru
30 Gün
42 4982 Bilgi Edinme Kanunu  Başvurusu İl Müdürlüğümüze sunulan yazılı veya elektronik başvuru
Yazılı dilekçe örneği için tıklayınız
30 Gün
43 Bimer Başvurusu BİMER Sistemi üzerinden yapılan başvuru 30 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
 
:
 
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri
 
:
 
İstanbul Valiliği
 
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim :  
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Alemdar Mah. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu /Fatih Adres

 
:

 
Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih

 
Telefon : 0212 511 42 75 Telefon : (0212) 455 59 00
Faks : 0212 526 44 49 Faks : (0212) 512 20 86
e-posta : basin@istanbulaile.gov.tr e-posta :  

 

Sonraki Sayfa: Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımları

Önceki Sayfa : Yurt Dışı Staj Talepleri