Araştırma ve Tez Talepleri

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
38 Araştırma ve Tez Talepleri
  1. Araştırmanın teorik (kuramsal) çerçevesi, (Araştırmanın adı, amacı, önemi, yöntemi, hipotezler, sayıtlılar, sınırlılıklar ve kaynakça)
  2. Araştırmanın anket soruları
  3. Araştırmanın hangi tarihler arasında yapılacağı
  4. Araştırmanın hangi kuruluşlarımızda yapılacağı
  5. Araştırmayı yapacak, yürütecek öğrenci isimleri, İl Müdürlüğümüze hitaben yazılan dilekçe ve okumakta olan okulun öğrencisi ya da kurumun personeli olduğunu gösterir belgeler ile İl Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
1 Ay ve 3 Ay Arası
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
 
:
 
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri
 
:
 
İstanbul Valiliği
 
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim : Dr.Hülya KAYA
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Alemdar Mah. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu /Fatih Adres

 
:

 
Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih

 
Telefon : 0212 511 42 75 Telefon : (0212) 455 59 00
Faks : 0212 526 44 49 Faks : (0212) 512 20 86
e-posta : personel@istanbulaile.gov.tr e-posta :  

Sonraki Sayfa: Gözlem ve İnceleme Talepleri

Önceki Sayfa : Yabancıların Kuruluşları Ziyaret İşlemleri