5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Gereğince, Verilen Bakım Tedbiri Kararlarının Uygulanması

AİLE VE SOSYAL POLİTİAKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra
No
HİZMETİN ADI SÜREÇ VE İŞLEMLER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
13 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Gereğince, Verilen Bakım Tedbiri Kararlarının Uygulanması
  1. Mahkemece verilen bakım tedbiri uygulama kararının Müdürlüğümüze ulaşması sonrasında; çocuğa yönelik bakım tedbirini uygulayacak kuruluşun belirlenerek, tedbiri uygulayacak Kuruluş Müdürlüğüne resmi yazıyla bildirimde bulunulması ve dosya bilgilerinin gönderilmesi.
2 gün
2.  a) Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce; bakım tedbiri uygulama kararı verilmiş olan çocuğun, bulunduğu adresten alınarak tedbirin uygulanacağı Kuruluşa teslim edilmesi ve bakım tedbiri uygulama sürecinin başlaması. 2 gün
     b) Bakım tedbiri uygulanmak üzere teslim alınamayan ( çocuğun adreste bulunamaması, ailenin çocuğu teslim etmek istememesi, çocuğun kuruluşa gelmemek için direnç göstermesi) çocukların; Emniyet güçlerine ( Çocuk Şube Müdürlüğüne) yazılı olarak bildirilmesi ve bakım tedbiri kararının uygulanabilmesi için durumlarının araştırılarak, bulunmaları halinde Müdürlüğümüze teslim edilmelerinin istenilmesi. 15 gün
     c) Bu durumda olup da Emniyet güçlerince 15 gün içinde ulaşılamayan ve kuruluşa teslimi sağlanamayan çocukların durumu hakkında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerince, İl Müdürlüğümüze resmi yazı ile bilgi verilmesi. 1 gün
     d) İl Müdürlüğümüzce, hakkında bakım tedbiri uygulama kararı bulunan ancak kendilerine ulaşılamaması nedeniyle bakım tedbirinin uygulanmasına başlanılamayan çocuklar için; bakım tedbiri kararını alan Mahkemeye resmi yazı ile bilgi verilmesi. 1 gün
3.  Kuruluş Müdürlüğünce bakım tedbiri uygulanmak üzere kuruluşa kabulü yapılan çocukların; çalışanlar ve diğer çocuklarla tanıştırılması, çocuğun danışmanının belirlenmesi, çocuğa kuruluşun tanıtılması. 1 gün
4.  Kuruluşa kabulü sağlanan çocuk için bakım tedbiri uygulama planı hazırlanarak tedbir kararını veren Mahkemenin onayına sunulması. 10 gün
5. Bakım tedbiri uygulama planı çerçevesinde çocuğa yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilerek düzenlenecek raporun Mahkemeye sunulması. 3 ayda bir
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri

 
:

 
Hizmet bölgenizdeki Sosyal Hizmet Merkezlerimiz (Sosyal Hizmet Merkezlerimiz) İkinci Müracaat Yeri

 
:

 
İstanbul Valiliği

 
İsim :   İsim :  
Unvan :   Unvan : Vali Yardımcısı
Adres :   Adres : Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih
Telefon :   Telefon : (0212) 455 59 00
Faks :   Faks : (0212) 512 20 86
e-posta :   e-posta :

Sonraki Sayfa: Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri Ön Başvuru İşlemleri

Önceki Sayfa : Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuklar-Terk Bebek İşlemleri