“PROJE YÖNETİM OFİSİ” İstişare ve Durum Değerlendirme Toplantısı İl Müdürlüğü Salonu’nda Gerçekleşti

          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Dr.Fatma Betül Sayan KAYA’nın talimatıyla Proje Yönetim Ofisi kuruldu.
Bakan KAYA’ya doğrudan bağlı olacak ve bakanlık içindeki projelerle ilgili çalışma yürütecek olan “Proje Yönetim Ofisi”  İl Müdürlüğümüzde, İl Müdür Yardımcımız  Yunus Efendioğlu   Başkanlığında toplandı.  İl Müdür Yardımcımız Yunus Efendioğlu’nun yanı sıra Bakanlık Temsilcileri,  İl Müdürlüğümüze bağlı Müdür Yardımcıları ve AB Dış İlişkiler Proje Birim Sorumlusu Emine Üzün Tan'da toplantıya iştirak etti.
Proje Yönetim Ofisi’nin çalışma alanları arasında;

  • İstanbul İl Müdürlüğümüz Projeleri ve Proje Yönetim süreçleri hakkında bilgi alarak, yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması ve destek gereken hususların belirlenmesi,
  • İl Müdürlüğümüz Şube Müdürlüklerinin işleyişi hakkında bilgi alarak hizmet modeli bazında, çalışmaların hızlanması  ya da vatandaşın hizmete kolay ulaşması yönünde yapılabilecek çalışmalar, destek gerektiren faaliyetler ve varsa açılması gereken sorunlar haklkında bilgi alınması,
  • Seçilen örnek bağlı kuruluşlar ziyaret edilerek, kuruluşun yapısı kuruluştan hizmet alan vatandaşlarla ilgili yapılan iş ve işlemlerin durumu hakkında ve varsa aşılması gereken sorunlar hakkında bilgi alınması   
  • İl Müdürlüğümüz sorumluluğunda olan ve yürütülen tüm çalışmalar değerlendirildiğinde , İl Müdürlüğümüz ile Bakanlığımız arasındaki iletişim, koordinasyon veya İl Müdürlüğümüzün ilde yani yerelde iş birliği sağlamaya çalıştığı kamu kurumları ve STK iş birliklerindeki durum, işleyiş ve varsa sorunlar hakkında bilgi alınması
  • Müdürlüğümüze bağlı kuruluşların İl müdürlüğü ile koordinasyonunu, iletişimi ve planlı işlerinin tamamı değerlendirilerek yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alınması ve varsa sorunların ihtiyaçların değerlendirilmesi konularını kapsayacaktır.
  • Proje Yönetim Ofisi ile İl Müdürlüğümüz projeleri ve Proje yönetim süreçleri hakkında bilgi alarak, proje standartlarını belirleme ve yapılan çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması da amaçlanmakta.

 
İstişare ve Durum Değerlendirme Toplantısı sonucunda toplantıya katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdiler