Oyun Temelli Dil Becerileri Eğitimi

 
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü Bayrampaşa Sosyal Hizmeti Merkezi, Bakanlığımızın sağladığı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan geçici koruma statüsündeki suriyeli vatandaşlardan 4-6 yaş grubu Suriyeli çocuklarımıza ve annelerine dil gelişimi konusunda eğitim verdi.
 
Geçici koruma statüsündeki Suriyeli vatandaşlarımızın savaşın travmatik etkilerini üzerlerinden atamadıklarını, anavatanlarından göç ettiklerinden dolayı çeşitli problemlerle karşı karşıya kaldıkları, birçoğunun dil problemi Ve eğitimsizlik nedeniyle maddi yetersizlik yaşadıkları görülmektedir.
 
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinin bir uzantısı olarak yapılan çalışma sonunda, Suriyeli çocukların ve annelerinin kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri, sosyal yaşamdaki İletişim problemlerini azaltmaları, kaybolan özgüvenlerini tekrar kazanmaları, dil becerilerinin gelişmesinden dolayı rahat bir şekilde topluma adapte olabilmeleri sağlanmış olacaktır.
Kuruluşumuzca Suriyeli vatandaşlarımıza yönelik gerçekleşen çalışma, belli bir program dahilinde planlanmış olup; sosyal Hizmet Merkezi'nin bulunduğu binanın eğitim programları ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği altıncı katında başlamıştır. Programda Kuruluş Müdürümüz Mesut ONAT, sosyal ekonomik destek hizmet modelimizden faydalanan 4-6 yaş grubu çocukların ebeveynlerine çalışmamızın amacını, gerekçesini ve metodolojisini anlatmıştır. Toplantı süresince 4-6 yaş grubu Suriyeli çocuklarımıza kurumumuzun çalışanları tarafından oryantasyon programı uygulanmış, resim çizme, puzzle gibi etkinlikler yapılmış ve eğitsel oyunlarla, oyun temelli dil becerisi eğitiminin ilki gerçekleştirilmiştir.
 
Oyun temelli dil becerileri eğitimi 4-6 yaş grubu geçici koruma statüsünde ki Suriyeli çocuklarımıza; annelerine ise eş zamanlı olarak dil becerilerini geliştirecekler eğitimler haftada iki gün, on ikişerli iki grup olarak verilmeye devam edecektir.