Kartal SHM'de AEP kapsamında Aile içi Eğitim Programı Düzenlendi

             “Eğitim ailede başlar” ilkesinden hareketle Aile Eğitim Programı (AEP)  bilgi çağının gereklerine uygun,  ailelerin yaşam kalitesini arttırmaya dönük olarak ülke genelinde uygulanmak üzere Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bir yetişkin eğitim programı olup bu program; aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için hazırlanmıştır.
Programın temel yaklaşımı önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan aile yaşamı eğitimi olan  AEP, sorun, tedavi veya kriz odaklı değil, vizyon odaklıdır; yetişkinler için hazırlanan bu eğitim geliştirici bir nitelik taşımaktadır.
 
              Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren  Kartal Sosyal Hizmet Merkezi olarak kurumumuzca Sosyal ve Ekonomik Hizmet (SED) modelinde yararlanan ailelerimize her ay düzenli olarak (AEP) kapsamında eğitimler vermeye devam ediyoruz.
Müracaatçı ailelerin iletişimsel problemlerin en aza indirgenebilmesi amacıyla,  evlilik öncesi temel bilgiler hakkında farkındalık kazandırmak olup bu bağlamda SED hizmet modellerinden yararlanan ailelere, bu eğitim programı hazırlanmıştır. Eğitim programına katılan müracaatçılarımız aile içi tecrübelerini diğer aileler ile paylaşma ve fikir alışverişi yapma imkanını da bulmuşlardır. Eğitim boyunca monolog bir anlatım tarzından kaçınılarak müracaatçılar ile grup çalışması modeli uygulanmıştır. Koruyucu ve Önleyici bir sosyal politika hedefi olarak önem kazanan AEP, bilimsel bilgi desteği ile aile mutluluğunu arttırmaya dönük bir hizmet hamlesidir.
 
           Eğitim programı sonunda katılımcılar, eğitimin kendileri için yeni bir bakış açısı kazandırdığını ve programa katıldıkları için memnun olduklarını ifade etmişlerdir.