Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuçları


       20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 8 inci maddesinde belirtilen Tespit Komisyonunun çalışması neticesinde kabul edilip, sınava girmeyi hak edenler 09.03.2018 tarihinde internet sitemizde yayımlanmıştır.
 
Sınava giren 3572 kişinin sonuçları için linke tıklayınız (Sınav sonuç listesi)

Usul ve Esasların 10.Maddesine istinaden bu duyuru tebliğ yerine geçecek olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
 Sınavı “Başarısız ve Tespit Komisyonunca Red” edilen kişiler itirazlarını 30.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüz Genel Evrak Kayıt Birimine yapabilirler.
 
Söz konusu Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları İl Emniyet Müdürlüğünce devam ettiğinden dolayı sonuçlarına göre Tespit Komisyonunca tekrar değerlendirilecektir.

Askerlik görevini ifa eden, doğum ve ücretsiz izinde olup, sınava katılamayan kişiler için başvuru ve geçiş süreleri, askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlayacaktır.
 
İlgililere önemle duyurulur.