Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İtirazlar ve Sınav Duyurusu

      
           20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 8 inci maddesinde belirtilen Tespit Komisyonunun çalışması neticesinde kabul ve red edilenler 20.02.2018 tarihinde internet sitemizde yayımlanmıştır.
 
          Red edilenlerden itirazda bulunan 274 kişi ile emekliliğe hak kazandığı tespit edilenlerin başvuruları tekrar değerlendirilmiş, başvuru şartlarını taşıyanlar “kabul”, taşımayanlar “red” edilmiştir. (Kabul-red listesi için linke tıklayınız)
 
Usul ve Esasların 10.Maddesine istinaden bu duyuru tebliğ yerine geçecek olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

    Söz konusu başvurular Emniyet Müdürlüğünce Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları (devam ettiğinden dolayı) sonuçlarına göre tekrar değerlendirilecektir.
 
          Bu kapsamda başvurusu “kabul” edilenler, Bakanlığımızca “sözlü olarak” yapılması kararlaştırılan sınava girmeye hak kazanmıştır.
(Sınav bilgileri için lütfen tıklayınız.)
 
           Söz konusu sınav unvanlara göre İl Müdürlüğü ve Ek Hizmet Birimlerinde yapılacaktır. (Sınav merkezleri için lütfen tıklayınız.)

           İlgililere önemle duyurulur.