Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçları:

       20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 8 inci maddesinde belirtilen Tespit Komisyonunun çalışması neticesinde başvuru şartlarını taşıyanlar “kabul”, taşımayanlar “red” edilerek ekli listede yayımlanmıştır.
 
Başvurusu “Kabul” edilen kişiler sınava girmeye hak kazanmış olup, sınav tarihinin açıklanmasını bekleyeceklerdir.
           
            Başvurusu “Red” edilen kişiler itirazlarını 26.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüz Genel Evrak Kayıt Birimine yapabilirler.
 
Usul ve Esasların 10.Maddesine istinaden bu duyuru tebliğ yerine geçecek olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
Söz konusu değerlendirmeler Emniyet Müdürlüğünce Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları devam etmekte olup, gelecek olan sonuçlara göre tekrar değerlendirilecektir.


Liste için tıklayınız: